Форми та терміни навчання (денна, заочна,скорочений термін, перепідготовка)

 

Навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми триває 4 роки, заочної форми навчання – 4,5 роки.

Випускники технікумів і коледжів відповідного напряму підготовки можуть навчатися за скороченою формою навчання:денна –2роки, заочна – 2,5 роки.

Навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на базі ОКР «Бакалавр» денної і заочної форм триває 1 рік.

Навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на базі ОКР «Бакалавр» денної і заочної форм триває 1 рік.

Перепідготовку (другу вищу освіту) можуть пройти студенти по спеціальності «Технології продуктів бродіння і виноробства».

Випускники вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації упродовж трьох-чотирьох років можуть отримати другу вищу освіту, а бакалаври протягом року - кваліфікацію спеціаліст або магістр з відповідної спеціальності.

Студенти ІІ і ІІІ  курсів нашого університету (громадяни України), які бажають отримати другу вищу військову освіту, складають вступні іспити відповідно до вимог ВІТІ НТУУ “КПІ” та проходять протягом двох років (один раз на тиждень) повний курс військової підготовки офіцерів запасу.