Навчальні дисципліни

Навчальним планом підготовки бакалаврів з напряму „Харчові технології та інженерія” передбачена ґрунтовна і загально-інженерна підготовка. Нижче наведені дисципліни цього циклу підготовки і обсяги їх вивчення:

Дисципліна

години

Дисципліна

години

Вища математика

288

Аналітична хімія

180

Фізика

234

Фізична та колоїдна хімія

216

Загальна та неорганічна хімія

216

Біохімія

216

Органічна хімія

216

Технічна мікробіологія

144

Інформатика та інформаційні технології

234

   

Особливістю підготовки фахівців за вказаним напрямом є те, що отримані вміння можуть бути використані практично у всіх галузях промисловості. В таблиці наведені основні дисципліни професійної та практичної підготовки:

Дисципліна

     години

Дисципліна

години

Інженерна і комп’ютерна графіка

     162

Основи екології

54

Безпека життєдіяльності

     54

Загальні технології харчової промисловості

720

Електротехніка

     72

Технологія оздоровчих харчових продуктів

   90

Теплотехніка

     72

Основи наукових досліджень

   144

Процеси і апарати харчових виробництв

360

Основи охорони праці

 54

Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю

108

Автоматизація виробничих процесів галузі

126

Випускники кафедри, які завершили навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр з напряму 6.051701 “Харчові технології та інженерія” можуть продовжити навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста або магістра.

 

Перелік, обсяг та вид контролю навчальних дисциплін, передбачених для вивчення за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму підготовки

 

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

 

Навчальна дисципліна/практика

Всього годин

Аудиторних годин

КредитівECTS

Вид контролю

1

2

3

4

5

Нормативна частина 1 курс

Iсторiя і культура України

150

72

5,0

іспит

Іноземна мова за професійним спрямуванням

90

36

3,0

іспит

Економічна теорія

90

40

3,0

ДЗ

Правознавство

90

40

3,0

ДЗ

Фiзична культура і спорт

90

36

3,0

ДЗ

Інформатика і систематологія

120

60

4,0

іспит

Вища математика

180

64

6,0

іспит

Фiзика

180

80

6,0

іспит

Хімія з основами біогеохімії

135

64

4,5

іспит

Загальна екологія (та неоекологія)

255

120

8,5

іспит

Біологія

180

64

6,0

іспит

Вибіркова частина 1 курс

Інженерна і комп'ютерна графіка

150

64

5,0

ДЗ

Іноземна мова

90

36

3,0

ДЗ

Нормативна частина 2 курс

Філософія

108

40

3,0

іспит

Фізичне виховання

216

позакредитна дисципліна

ДЗ

Геологія з основами геоморфології

108

40

3,0

іспит

Гідрологія

108

32

3,0

ДЗ

Метеорологія і кліматологія

108

40

3,0

ДЗ

Ґрунтознавство

108

40

3,0

ДЗ

Заповідна справа

108

32

3,0

ДЗ

Екологія людини

108

32

3,0

ДЗ

Екологічна безпека

162

48

4,5

іспит

Техноекологія

162

60

4,5

іспит

Вибіркова частина 2 курс

Аналітичні методи контролю довкілля

234

80

6,5

іспит

Біохімія

360

120

10,0

іспит

Органічна хімія

216

64

6,0

іспит

Радіоекологія

162

60

4,5

ДЗ

Основи біобезпеки та біоетики

108

32

3,0

ДЗ

Нормативна частина 3 курс

Політологія

90

32

2,5

іспит

Психологія

90

32

2,5

ДЗ

1

2

3

4

5

Економіка природокористування

108

40

3,0

                  ДЗ

Ландшафтна екологія

108

32

3,0

ДЗ

Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

180

64

5,0


іспит

Урбоекологія

162

60

4,5

іспит

Організація та управління в природоохоронній діяльності

108

40

3,0

іспит

Природоохоронне законодавство та екологічне право

216

80

6,0


іспит

Вибіркова частина 3 курс

Екологія харчових виробництв

216

80

6,0

іспит

Фізико-хімічні основи екологічних технологій

180

64

5,0

іспит

Процеси і апарати харчових виробництв

126

48

3,5

ДЗ

Мікробіологічні основи екологічних технологій

198

80

5,5

ДЗ

Екологічна оцінка сировини і продукції

90

32

2,5

ДЗ

Біохімічні процеси екологічних технологій

162

60

4,5

іспит

Основи екологічної токсикології

126

48

3,5

іспит

Нормативна частина 4 курс

Основи охорони праці

72

26

2,0

іспит

Моделювання та прогнозування стану довкілля

162

52

4,5

іспит

Моніторинг довкілля

216

75

6,0

іспит

Екологічна експертиза

108

39

3,0

іспит

Виробнича практика

216

-

6,0

ДЗ

Переддипломна практика

108

-

3,0

ДЗ

Дипломне проектування

324

-

9,0

-

Вибіркова частина 4 курс

Екологія харчових виробництв

162

60

4,5

іспит

Природоохоронні технології та обладнання

180

72

5,0

іспит

Технологiчнi розрахунки та звiтнiсть у природоохоронній діяльності

144

52

4,0

  

іспит

Комплексна переробка вторинних матеріальних ресурсів

108

39

3,0


ДЗ

Проектування промислових підприємств

72

24

2,0

ДЗ

Біохімічні процеси екологічних технологій

108

36

3,0

іспит

1

2

3

4

5

Основи промислового будівництва та санітарної техніки

72

24

2,0


ДЗ

Основи САПР

72

26

2,0

ДЗ

 

 Перелік, обсяг та вид контролю навчальних дисциплін, передбачених для вивчення за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів спеціальності

 

7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

 

Навчальна дисципліна/практика

Всього годин

Аудиторних годин

КредитівECTS

Вид контролю

1

2

3

4

5

Нормативна частина

Охорона праці в галузі

54

14

1,5

іспит

Цивільний захист

54

14

1,5

ДЗ

Екологічний менеджмент та аудит

108

32

3,0

ДЗ

Управління та поводження з відходами

108

32

3,0

іспит

Екологічне інспектування

108

32

3,0

іспит

Інформаційні технології

108

32

3,0

ДЗ

Екологічна стандартизація і сертифікація

108

28

3,0

іспит

Виробнича практика

216

-

6,0

ДЗ

Переддипломна практика

108

-

3,0

ДЗ

Дипломний проект

432

-

12,0

-

Вибіркова частина

Автоматизація виробничих процесів

126

35

3,5

ДЗ

Природоохоронні технології та обладнання

288

96

8,0

іспит

Оптимізація заходів охорони навколишнього середовища

126

35

3,5

іспит

Технологiчнi розрахунки та звiтнiсть у природоохоронній діяльності

216

64

6,0


іспит

 

Перелік, обсяг та вид контролю навчальних дисциплін, передбачених для вивчення за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів спеціальності

 

8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

 

Навчальна дисципліна/практика

Всього годин

Аудиторних годин

КредитівECTS

Вид контролю

1

2

3

4

5

Нормативна частина

Педагогіка та психологія вищої школи

60

20

2,0

                  ДЗ

1

2

3

4

5

Методика викладання у вищій школі

60

20

2,0

             ДЗ

Методологія та організація наукових досліджень

120

40

4,0

              іспит

Системний аналіз якості навколишнього середовища

210

80

7,0

              іспит

Екологічний менеджмент та аудит

90

32

3,0

                  ДЗ

Стратегія сталого розвитку

105

40

3,5

іспит

Геоінформаційні системи в екології

120

40

4,0

              іспит

Науково-виробнича практика

180

-

6,0

ДЗ

Педагогічна практика

90

-

3,0

ДЗ

Магістерська робота

630

-

21,0

-

Вибіркова частина

Екологічна політика Євросоюзу

120

40

4,0

ДЗ

Статистична обробка в екології

90

32

3,0

ДЗ

Природоохоронні технології та обладнання

270

96

9,0

              іспит

Міжнародне нормування та стандартизація у харчовому виробництві

195

80

6,5

                

іспит

Екологічне інспектування

90

32

3,0

іспит

Біофізика навколишнього середовища

90

32

3,0

                  ДЗ

Технологiчнi розрахунки та звiтнiсть у природоохоронній діяльності

180

64

6,0

               іспит

Інженерно-економічне забезпечення природоохоронної діяльності

180

64

6,0

              

іспит

 

Перелік, обсяг та вид контролю навчальних дисциплін, передбачених для вивчення за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів спеціальності

 

8.04010604 «Екологічний контроль та аудит»

 

Навчальна дисципліна/практика

Всього годин

Аудиторних годин

КредитівECTS

Вид контролю

1

2

3

4

5

Нормативна частина

Методологія та організація наукових досліджень

120

40

4,0

іспит

Стратегія сталого розвитку

105

40

3,5

іспит

Екологічний менеджмент

180

64

6,0

ДЗ

Екологічний аудит

180

60

6,0

іспит

Екологічне інспектування

120

32

4,0

іспит

Науково-виробнича практика

180

-

6,0

ДЗ

Переддипломна практика

90

-

3,0

ДЗ

1

2

3

4

5

Магістерська робота

630

-

21,0

-

Вибіркова частина

Сучасні напрями природоохоронних технологій

120

48

4,0

  ДЗ

Міжнародне нормування та стандартизація у харчовому виробництві

195

80

6,5

                        

ДЗ

Екологічна модернізація виробництва

240

88

8,0

  іспит

Екологічна політика Євросоюзу

120

40

4,0

ДЗ

Статистична обробка в екології

90

32

3,0

ДЗ

Контроль безпеки та експертиза продукції

150

60

5,0

  ДЗ

Технологiчнi розрахунки та звiтнiсть у природоохоронній діяльності

180

64

6,0

              

іспит

Інженерно-економічне забезпечення природоохоронної діяльності

180

64

6,0

              

іспит

 

Усі спеціальності факультету атестовані за IV (найвищим) рівнем акредитації. З кожної спеціальної дисципліни теоретична підготовка здійснюється на основі фундаменталізації – наукової інтеграції спеціальних курсів з хімічними дисциплінами, математикою, фізикою, а також комп‘ютерною технікою.

На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства викладання дисциплін здійснюється у формі: лекційних занять; практичних занять; лабораторних занять;ігрових (ситуаційних) занять;виконання курсових робіт і проектів;виконання дипломного проекту або роботи;технологічних практик на підприємствах галузі.

Самостійна робота студентів пов’язана з підготовкою до всіх видів занять, виконанням індивідуальних завдань, розрахунково-графічних робіт, написання рефератів тощо.

Контроль знань студентів здійснюється шляхом:перевірки письмових контрольних робіт (відповіді на питання лекційного курсу, розв’язування задач, вправ, виконання певних розрахунків тощо); тестування знань студентів з певного розділу (теми) або з окремих питань лекційного курсу;усного опитування; виконання і захисту лабораторних робіт; виступу на практичних заняттях з доповіддю (рефератом), участь в дискусії; перевірки індивідуальних завдань;перевірки домашніх завдань (задачі, вправи, окремі розрахунки);перевірки звітів з практики;захисту практики;перевірки і захисту певного розділу (розділів) курсового чи дипломного проектів (робіт) або графічної частики курсового чи дипломного проектів;захисту курсового чи дипломного проектів (робіт).

Змістовна навчально-методична робота, впровадження методів активного навчання, вдосконалення зв'язку навчального процесу і виробництва забезпечують високий рівень успішності студентів. Студенти-відмінники одержують стипендії імені ректора, ім. професора П.С. Циганкова, ім. професора І.А. Кухаренка, ім. професора П.В. Головіна, Української технологічної компанії та Київського пивоварного заводу CarlsbergUkraine.