Потреба суспільства у відповідних фахівцях

На території України є 6 спеціалізованих солодових заводів, 85 спиртових заводів, близько 30 лікерогорілчаних заводів, 45 пивзаводів,  80 заводів з виробництва питних мінеральних вод і безалкогольних напоїв у тому числі 20 – заводів з виробництва мінеральних вод.

Харчова промисловість України залишилася єдиною галуззю, яка в умовах економічної кризи не лише не знизила обсягів виробництва, але і продовжує їх активно нарощувати. Модернізація вітчизняних підприємств переробної і харчової промисловості, впровадження новітніх технологій і входження України у світове співтовариство потребують кваліфікованих фахівців з вищою освітою. Ключовою фігурою сучасного виробництва стає висококваліфікований технолог, без якого підприємство працювати не може. Працевлаштування і високий рівень заробітної платні випускників факультету зумовлюють щорічне зростання конкурсу при вступі до університету.

        У ВУЗі ви зможете одержати всі необхідні технологічні та загально-інженерні знання. Ви станете фахівцями з широким економічним і соціальним світоглядом, зможете з наукових позицій аналізувати явища і проблеми суспільного життя, навчитесь організовувати виробництва та реалізувати готові продукти бродильної, консервної галузей.

 

 

Ким і де можуть працювати випускникипісля отримання диплома бакалавра,

спеціаліста, магістра

Випускники факультету працюють на керівних посадах підприємств галузей: керівниками, начальниками змін та цехів, начальниками відділу технічного контролю, інженерами проектних організацій, науково-дослідних інститутів та ВУЗів, викладачами в коледжах та технікумах всіх рівнів акредитації, менеджерами, майстрами, головними та змінними технологами, інженерами-технологами, завідуючими виробництвом або лабораторіями, інженерами-хіміками, головними інженерами, директорами заводів.

Наші випускники можуть працювати в акціонерних, приватних і спільних підприємствах, науково-виробничих об’єднаннях, конструкторських, проектних і науково-дослідних організаціях, контрольно-виробничих лабораторіях, галузевих міністерствах і відомствах, вищих навчальних закладах освіти.

Випускники факультету є бажаними спеціалістами на підприємствах галузі. Про це свідчить той факт, що керівництво та виробничий персонал таких гігантів вітчизняної харчової промисловості як пивзаводи "Оболонь", "Славутич", "Рогань", "Колос", Косарського, Ладижинського спиртзаводів, виноробних заводів - "Коктебель", "Таврида" (Крим), "Таврія" (Нова Каховка), заводів шампанських вин - Київський "Столичний", Артемівський (Донецька область), Ніжинський консервний завод.

При цьому також слід відмітити, що заробітна плата фахівців на даних підприємствах значно перевищує середні показники на підприємствах інших галузей народного господарства країни.

Харчові галузі на сьогоднішній день інтенсивно розвиваються. І це часто обумовлено тим, що закордонні фірми вважають перспективним вкладання коштів у розвиток вітчизняних підприємств цієї галузі.

 

Зв’язок з виробництвом (практика)

Студенти мають можливість проходити практику на найкращих підприємствах галузі. Серед них: акціонерні товариства „Оболонь”, “Славутич”, „Росинка”, „Рогань”, Київський завод шампанських вин, “Сандора”, “Чумак”, “Верес”, “Торчин-продукт”, Ніжинський консервний завод, та інші.

Кафедрами регулярно проводиться робота з керівництвом підприємств по розширенню баз практики. Викладачі кафедр підтримують постійний зв'язок з виробництвом, що забезпечує більш повне впровадження наукових розробок кафедр в промисловість та оперативне реагування на запити виробничників.