На випусковій кафедрі технології консервування відбувся захист бакалаврських дипломних проектів студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки "Харчові технологій та інженерія".

 

До складу Державної екзаменаційної комісії увійшли: завідувач кафедри технології консервування, професор Олександр Бессараб (голова ДЕК), доценти кафедри Віталій Шутюк, Марія Жеплінська, Оксана Точкова (секретар ДЕК) та старший викладач кафедри безпеки життєдіяльності Галина Ашмаріна.

Голова та члени комісії відзначили високий рівень підготовки студентів, що вилилось у оцінки «відмінно та «добре». Представлені дипломні проекти були виконані для реальних підприємств і можуть бути впроваджені у виробництво з метою розширення овочевих та фруктових видів консервів із підвищеним вмістом біологічно активних речовин.

Бажаємо подальших успіхів у роботі та житті випускникам кафедри технології консервування!

Фотоальбом...