Аспіранти кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства доповіли про результати своїх досліджень…

  • 0063efbe8485a3197a78fb2d8b3d334c
  • 43a904b13d5e8890ab09962e00002535
  • 8f87639242867ef9fc4d7ae2c9e3280a
  • d95c4767510e63607b98f9d66722cf5a

На  кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства відбувся науковий семінар, присвячений обговоренню результатів дисертаційних досліджень аспірантів Наталії Чуприни, Світлани Ковальчук та аспіранта Марії Сагайдак зі Львова.

Наталія Чуприна виступила із доповіддю «Удосконалення технології ферментованих медових напоїв» (керівник – професор Віталій Прибильський).

Світлана Ковальчук доповіла за матеріалами дисертаційної роботи «Технологія висококонцентрованих бражок із крохмалевмісної сировини» (керівник – доцент Тетяна Мудрак).

Марія Сагайдак присвятила свою доповідь темі «Удосконалення технології хлібного квасу з використанням нових культур мікроорганізмів» (керівник – професор Віталій Прибильський).

Аспіранти проаналізували проблеми та шляхи вдосконалення промислового комплексу України, розробки  та удосконалення  розвитку нових видів напоїв, перспективних інноваційних технологій.

У роботі семінару взяли участь професори та доценти кафедри.

До обговорення долучилися професори кафедри Віктор Маринченко, Віталій Прибильський, завідувач кафедри, доцент Анатолій Куц, доценти Петро Бойко, Ніна Гречко, Юрій Булій тощо.

Доповіді викликали значну зацікавленість серед присутніх, яка вилилась у жваве обговорення та низку запитань до доповідачів.