(створена у 2011 році)

Як випускова, кафедра готує фахівців для консервної промисловості за напрямом «Харчові технології та інженерія» за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів». Підготовка ведеться за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Матеріально-технічна база кафедри включає сучасні наукову та навчальну лабораторію, мультимедійну навчальну аудиторію. Кафедра достатньо комп’ютеризована, що дозволяє викладачам кафедри належно працювати над створенням методичних рекомендацій, конспектів лекцій та навчальних посібників, покращення навчального процесу та виконувати складні інженерні розрахунки.

Для підвищення якості підготовки фахівців, інтеграції навчального процесу у виробництво кафедра тісно співпрацює з передовими підприємствами консервної галузі - «САНДОРА», «ЧУМАК», «ВЕРЕС», «ТОРЧИН-ПРОДУКТ», «Ніжинський консервний завод», «Чигиринський консервний завод» тощо, де студенти мають можливість проходження технологічних і переддипломних практик, курсового і дипломного проектування. Систематично проводяться виїзні практичні та лабораторні заняття на підприємства Київщини.

На кафедрі відразу ж з часу заснування було впроваджено виконання міжкафедральних комплексних дипломних проектів, захист яких здійснюється на підприємствах за активної участі виробничників.

Студенти, найбільш здібні до наукової роботи, залучаються з третього курсу, а студенти четвертого та п’ятого курсів всі беруть участь у науковій роботі у спеціалізованій лабораторії. Закінчені наукові розробки науковців кафедри демонструються на всеукраїнських і міжнародних конференціях, конкурсах і виставках, де отримують належне визнання (дипломи).

У процесі розроблення робочих навчальних планів і програм дисциплін використовується передовий досвід зарубіжних технологічних вишів. Програми систематично переглядаються.

За відносно короткий, але плідний час від свого заснування кафедра підготувала понад 300 інженерів-технологів. Випускники обіймають посади державних службовців, головних інженерів, начальників змін, завідувачів лабораторій, змінних технологів, інженерів-технологів на великих і малих підприємствах, пов’язаних із виробництвом плодоовочевої консервованої продукції, соків та соковмісних напоїв.

Молоді викладачі кафедри систематично підвищують свою кваліфікацію на підприємствах м. Києва та України.

Головами і членами Державних екзаменаційних комісій із захисту дипломних проектів та магістерських робіт завжди є провідні спеціалісти і науковці.