Декан факультету
         Шиян Петро Леонідович        
   професор, доктор технічних наук 

Заступник декана з навчальної роботи

Кириленко Роман Григорович
доцент, кандидат технічних наук

Заступник декана по роботі зі студентами

Карпович Інна Віталіївна
доцент, кандидат технічних наук

Загальні відомості факультету БКВЕ

У 2011 році у зв’язку зі структурними змінами в університеті факультет технології бродильних і хлібопекарських виробництв був перейменований на факультет бродильних і цукрових виробництв.

У 2012 році у зв’язку зі структурними змінами в університеті факультет технології бродильних і цукрових виробництв був перейменований на факультет бродильних, консервних і цукрових виробництв.

У 2015 році у зв’язку зі структурними змінами в університеті факультет технології бродильних, консервних і цукрових виробництв був перейменований на факультет бродильних, консервних виробництв та екологічного контролю.

Нині на факультеті здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» напрямів підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” та 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», а також «спеціаліст» і «магістр» спеціальностей 7.05170106 і 8.05170106 „Технології продуктів бродіння і виноробства”, 7.05170107 і 8.05170107 „Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів", 7.04010601 і 8.04010601  «Екологія та охорона навколишнього середовища», 8.04010604 «Екологічний контроль та аудит».

Сьогодні на факультеті БКВЕ навчається понад 650 студенів, з них 545 студенти денної форми навчання та понад 100 – заочної.

До складу факультету входять чотири кафедри, в тому числі три випускові кафедри: біотехнології продуктів бродіння і виноробства, технології консервування, біохімії та екологічного контролю, а також загально-інженерна кафедра процесів і апаратів харчових виробництв.

На кафедрах є комп'ютерні класи, навчально-методичні кабінети, навчальні і наукові лабораторії, оснащені сучасним лабораторним устаткуванням та приладами. Кафедри факультету мають свої філії на провідних підприємствах України: ПАТ «Київський завод шампанських вин «Столичний», в Інституті сорбції та проблем ендоекології НАН України, в Українському науково-дослідному інститут спирту і біотехнології продовольчих ресурсів, в Інституті харчової хімії та геноміки НАН України, а також укладені договори про співпрацю з інститутом ААНУ; УкрНДІ захисту рослин НАН України; Інститутом продовольчих ресурсів НААН України; Інститутом технічної теплофізики НАН України; УкрНДІ цукрової промисловості; Інститутом ботаніки ім. Холодного НАН України тощо.

Розроблені на факультеті навчальні плани, за якими здійснюється підготовка фахівців, постійно оновлюються з урахуванням вимог часу.

Навчальні плани розробляються безпосередньо в університеті відповідно до вимог відповідних ступенів вищої освіти.

Якісній підготовці майбутніх фахівців сприяють висококваліфіковані викладачі. Нині на кафедрах факультету працює понад 100 працівників, серед яких: 3 лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки; заслужений винахідник України, член-кореспондент Української технологічної академії; 2 заслужених працівники вищої школи; 11 докторів наук; 14 професорів; 36 кандидатів наук, доцентів. Багато викладачів нагороджені грамотами Кабінету Міністрів та Міністерства освіти і науки України.

На всіх кафедрах ведеться підготовка наукових кадрів у аспірантурі й докторантурі. За останні 25 років співробітники факультету підготували й захистили 29 докторських і понад 150 кандидатських дисертацій. Рівень знань, що їх отримують студенти, дає їм можливість стати спеціалістами широкого профілю, які здатні працювати на будь-якому харчовому виробництві, як в Україні, так і поза її межами.

На випускових кафедрах створені наукові школи, які працюють над розв'язанням актуальних для харчової промисловості проблем. Їх очолюють професори П.Л. Шиян, О.Ю. Шевченко, О.С. Бессараб, В.О. Маринченко, А.Є. Мелетьєв, В.Л. Прибильський, І.Ф. Малежик, В.Р. Кулінченко, Л.М. Мельник, В.Л. Зав'ялов.

За роки існування факультету здійснено 38 випусків і підготовлено понад 6000 фахівців, які працюють керівниками науково-дослідних, проектних організацій, вищих та середніх навчальних закладів, директорами підприємств. Ведеться підготовка іноземних студентів.