На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства відбувся захист двох міжкафедральних комплексних дипломних проектів

  • 05fe4ed1edd9be524d3fd14e054b2a27
  • 09e718fe79776ecd64ccfaf5be60b0c9
  • 0c35c24dab9ffaaf3eaa75bfa8035010
  • 5c36e56b554af59eba12fad43fc29947
  • 770ff119f52e88327985542ac8d712a1
  • bbcbd56254fcb3b78c8e740123dd948c

На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства відбувся захист двох міжкафедральних комплексних дипломних проектів на здобуття кваліфікаційного рівня «спеціаліст» – «Комплексний міжкафедральний дипломний проект реконструкції ПрАТ Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» з впровадженням інноваційних технологій приготування води і квасу» та «Комплексний міжкафедральний дипломний проект реконструкції Червонослобідського спиртзаводу з впровадженням інноваційних технологій».

У виконанні розділів комплексних дипломних проектів брали участь 10 студентів із 5 кафедр університету (кафедри інтегрованих автоматизованих систем управління, кафедри інформаційних систем, кафедри менеджменту та адміністрування, кафедри екології та кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства).

Спеціальність «Технології продуктів бродіння і виноробства» представили Ольга Гончар, Євгеній Вінгловський (керівник – доцент Зоряна Романова) та Павло Чмуневич і Дмитро Пелех (керівник – доцент Світлана Олійник).

Достойно представили свої проекти: Ілля Цуркан (розділ – «Система управління виробництвом безалкогольних напоїв з підсистемою управління виробництвом квасу», керівник – доцент кафедри інтегрованих автоматизованих систем управління Максим Місюра), Тетяна Ковальчук (розділ – «Стратегічне управління підприємством та напрями його вдосконалення», керівник – доцент кафедри менеджменту та адміністрування Навчально-наукового інституту економіки і управління НУХТ Світлана Дунда) тощо.

Майбутні фахівці на високому рівні представили результати своїх досліджень і розробок, вони достойно представили і захистили свої роботи, чітко, лаконічно, впевнено і аргументовано відповідали на питання, використовуючи мультимедійні засоби представлення графічного матеріалу. За результатами захисту здобувачі отримали оцінки «добре» та «відмінно».

Голова Державної екзаменаційної комісії, головний спеціаліст спиртової галузі, професор Сергій Олійничук зазначив, що рівень підготовки і захисту дипломних проектів наших випускників – дуже високий, і студенти можуть достойно представляти наш університет на виробництвах бродильної галузі промисловості, а також привітав їх із успішним захистом.